خط مشی رازداری


خط مشی رازداری 

SCROLL DOWN

خط مشی رازداری


خط مشی رازداری 

Barona Oy | اطلاعات ثبت شده مشتری و بازاریابی

قانون داده های شخصی (523/99، شامل اصلاحات بعدی)

 Barona Oy («ذیحساب») به حریم خصوصی احترام می گذارد و به محافظت از حریم خصوصی اطلاعات اشخاص و نمایندگان گروه های ذینفعی که از سرویس و محصولات («سرویس») ذیحساب استفاده می کنند متعهد است (به کاربران سرویس و نمایندگان گروه های ذینفع با هم «موضوع داده» گفته می شود). اطلاعات ثبت شده («ثبت») بازاریابی و مشتری ذیحساب شامل اطلاعات ثبت زیر می شود: اطلاعات ثبت مشتری شامل اطلاعاتی در خصوص کاربران سرویس، نمایندگان گروه های ذینفع و اطلاعات ثبت بازاریابی برای بازاریابی می شود. 

در این خط مشی رازداری درباره نحوه پردازش اطلاعات شخصی «موضوعات داده» و سایر کاربران سرویس و همچنین اطلاعات دیگر (غیر شخصی) توسط ذیحساب توضیح داده می شود. این خط مشی رازداری به ارائه و استفاده از همه سرویس ها و محصولات ذیحساب (از جمله سرویس ها و وب سایت ذیحساب) مربوط می شود.

ذیحساب در قبال عملکردهای شخص ثالث (از جمله اشخاص، شرکت ها و سرویس ها)، محتوای وب سایت های شخص ثالث، استفاده از اطلاعات ارائه شده در آن ها توسط «موضوع داده» یا هر محصول یا سرویسی که آن ها ارائه می کنند، مسئولیتی ندارد.

از «موضوع داده» تقاضا می کنیم قبل از استفاده از سرویس این سند را به طور کامل مطالعه کند.

1. اصول کلی پردازش اطلاعات 

اطلاعات شخصی برای اهداف استفاده، تعمیر و توسعه سرویس و همچنین ارسال ارتباطات مشتری و بازاریابی پردازش می شود. ذیحساب موافقت می کند از «قانون داده شخصی فنلاند» و سایر قوانین فنلاند در خصوص حق حریم خصوصی افراد و همچنین اقدامات پردازش داده مناسب پیروی کند. ذیحساب با استفاده از روش های مناسب از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی، استفاده نامناسب از آنها و هر بی دقتی دیگری جلوگیری می کند و احتمال بروز این موارد را کاهش می دهد. اشخاص مسئول پردازش اطلاعات به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که دریافت می کنند پایبندند.

 2. اطلاعات جمع آوری شده، منابع اطلاعات و هدف استفاده از اطلاعات

ذیحساب فقط اطلاعاتی را جمع آوری می کند که در راستای اهداف بیان شده در این خط مشی رازداری است.

اطلاعات ثبت ذیحساب شامل اطلاعاتی درباره «موضوع های داده» در دسته های زیر می شود:

-        اطلاعات نام و آدرس؛

-        سازمان و موقعیت؛

-        شماره های تلفن؛

-        آدرس ایمیل؛

-        آدرس IP؛

-        گزارش اتصال؛

-        تماس های تلفنی با کاربران خدمات و نمایندگان گروه های ذینفع؛

-        سایر اطلاعات به دست آمده با تأیید کاربر. 

اطلاعات ثبت عمدتاً از طریق خود «موضوع داده» هنگام استفاده از سرویس جمع آوری می شود یا از طرق دیگر برای دریافت اطلاعات با او تماس گرفته می شود. علاوه بر این، ممکن است اطلاعات شخصی از ارائه دهندگان سرویس و دفاتر ثبت عمومی جمع آوری شده و از طریق آن ها به روزرسانی شود.

ذیحساب همچنین با روش های فنی هنگام استفاده از سرویس اطلاعات جمع آوری می کند. چنین اطلاعاتی ممکن است آدرس IP کاربر و زمان درخواست ها و عملکردهای انجام شده توسط کاربر را در سرویس شامل شود.

به منظور بهبود سرویس، ممکن است ذیحساب همچنین از ابزار یا نرم افزار تجزیه و تحلیل شخص ثالث با هدف جمع آوری و استفاده از اطلاعاتی که به مشتری خاصی مربوط نمی شود، استفاده کند.

آدرس های IP، سیستم های عامل، زمان های ورود به سیستم، انواع مرورگر و زبان و آدرس وب سایتی که از طریق آن به سایت دسترسی پیدا کردند به صورت خودکار جمع آوری می شود. ذیحساب ممکن است از چنین اطلاعاتی برای پایش و تجزیه و تحلیل بیشتر درخصوص استفاده از سرویس ها بهره ببرد.

ممکن است ذیحساب به صلاحدید خود یا به درخواست «موضوع داده»، اطلاعات شخصی منقضی شده، نادرست یا ناقص را تکمیل، اصلاح یا حذف کند.

3. افشای اطلاعات

ذیحساب ممکن است از ارائه دهندگان سرویس شخص ثالث جهت پردازش اطلاعات ذخیره شده با هدف راه حل های فنی، خرید سرویس ها و استفاده از رابط فنی خاص برای ارائه دسترسی به اطلاعات ذخیره شده استفاده کند. ممکن است در مواقع استثنائی به صورتی که در قانون مجاز دانسته شده است یا با توافق اشخاص تا جایی که برای تعمیر، توسعه و ارائه سرویس ها لازم باشد، اطلاعات شخصی برای استفاده در اختیار ارائه دهندگان سرویس و اشخاص ثالث قرار داده شود. همچنین ذیحساب ممکن است از سرویس های شخص ثالث (مانند سرویس های ارائه شده توسط ارائه دهندگان سرویس ایمیل، سرویس های اعتبارسنجی، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه دهندگان اطلاعات شرکت) استفاده کند.  

در موارد زیر ممکن است اطلاعات شخصی در اختیار اشخاص ثالث قرار داده شود: در صورت وجود الزام قانون قابل اجرا یا درخواست مقامات در راستای اجرای شرایط استفاده مربوطه و تحقیق درباره نقض شرایط استفاده؛ وقتی الزام قانونی در خصوص سرویس وجود داشته باشد یا به منظور اجرا و اطمینان از پایبندی به شرایط سرویس.

در خصوص پردازش فنی اطلاعات، برخی اطلاعات به صورت فیزیکی در سرورهای خارج از دسترس ذیحساب قرار دارند و از طریق یک رابط فنی پردازش می شوند. هیچ اطلاعاتی به خارج از اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا منتقل نشده و در اختیار آنها قرار داده نمی شود. 

ذیحساب ممکن است از ارائه دهندگان سرویس شخص ثالث مثل ارائه دهندگان سرویس ایمیل، ارائه دهندگان سرویس پرداخت و تجزیه و تحلیل داده برای اجرای راه حل های فنی استفاده کند. ذیحساب حق دارد در صورت لزوم اطلاعات شخصی را به ارائه دهندگان سرویس فوق الذکر منتقل کند تا آن ها بتوانند سرویس هایشان را به ذیحساب ارائه کنند.

ممکن است ذیحساب مثلاً هنگام فروش تجارت خود یا سازماندهی مجدد شرکت مشابهی، اطلاعات شخصی را فاش کند. ممکن است اطلاعات آماری و بی نام در خصوص «موضوع داده» مثلاً در اختیار آگهی دهندگان، اشخاص تجاری و سایر اشخاص ثالث قرار داده شود.

4. کوکی ها و سایر ابزار نظارتی

ذیحساب از کوکی های موقت برای اجرای فنی سرویس استفاده می کند. کوکی فایل کوچکی است که از طریق سایت اینترنتی بر روی دستگاهی که برای مرور سایت توسط بازدیدکننده استفاده شده ذخیره می شود و هربار که کاربر از سایت دیدن می کند مرورگر مورد استفاده بازدیدکننده آن را برای سایت اینترنتی ارائه می کند. مثلاً کوکی ها به سایت امکان می دهند جلسه ای را در مدت استفاده کاربر از سایت ادامه دهد (یک جلسه تک کاربره بازدید از سایت) . کوکی اطلاعات شخصی نیست؛ هیچ فردی از طریق آن ها قابل شناسایی نیست. کوکی های ذخیره شده در رایانه کاربر همچنین اجازه نمی دهند به اطلاعات موجود در درایو سخت شرکت کننده دسترسی ای برقرار شود.

ممکن است ذیحساب از کوکی ها و فناوری ردیابی مشابه دیگری به منظور شناسایی و پایش کاربران بازدیدکننده از وب سایتش، استفاده از خدمات توسط چنین کاربرانی و اقدامات کاربران خود استفاده کند این استفاده به منظور بهبود کیفیت و تطابق پذیری سرویس ها، ارائه توصیه ها و همچنین توسعه بیشتر سرویس های ذیحساب انجام می شود. کاربران ممکن است با انجام تنظیماتی در مرورگر یا دستگاهشان، کوکی ها را مسدود کنند. در این صورت برخی از ویژگی های سرویس های وب ممکن است به صورتی که در نظر گرفته شده است اجرا نشوند.

اطلاعات مربوط به استفاده از سرویس از طریق Google Analytics و سایر نرم افزارهای سرویس تجزیه و تحلیل جمع آوری می شود که آن ها نیز از کوکی استفاده می کنند.

ممکن است وب سایت های ذیحساب حاوی آکهی هایی باشند که توسط اشخاص ثالث ایجاد شدند. چنین شبکه های تبلیغاتی ممکن است از کوکی های خاص خودشان استفاده کنند. سرویس های خود ذیحساب و همچنین سرویس های ارائه شده شخص ثالث برای جمع آوری اطلاعات غیر شخصی در خصوص استفاده از سرویس های وب استفاده می شوند.

5. حق تحقیق و ممانعت

«موضوع داده» حق دارد درباره اطلاعات ذخیره شده اش در «اطلاعات ثبت شده» تحقیق کند. وقتی فردی در پی انجام چنین تحقیقی است می تواند یک درخواست تحقیق امضا شده به ذیحساب در آدرس زیر ارسال کند. اگر اطلاعات شخصی این فرد نادرست، غیرضروری، ناقص یا منقضی شده باشد، او حق دارد در راستای هدف پردازش اطلاعات شخصی، برای اصلاح، تکمیل یا حذف این اطلاعات در «اطلاعات ثبت شده» درخواست کند. ذیحساب همچنین به صلاحدید خود اقدامات فوق الذکر را انجام می دهد.

6. اصلاحات

گهگاه ممکن است ذیحساب در این خط مشی رازداری اصلاحاتی ایجاد کند. همه اصلاحات در وب سایت ذیحساب به روز می شوند. اصلاحات روی حقوق «موضوع های داده» بدون تأیید آن ها تأثیری ندارند.

7. ذیحساب و فردی که با اطلاعات ثبت شده مشکل دارد

«موضوع داده» می تواند هر زمانی که بخواهد از طریق آدرس زیر با ذیحساب تماس بگیرید.

 Barona Technologies Oy

شناسه تجاری: 27100714

آدرس: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki                                     

تلفن: ‎+358 20 198 3460 / +358 50 410 8709‎

نمابر: -                 

ایمیل: huda@tulka.com       

www: www.tulka.com       

مسئول پاسخگویی: هدی الوان 

سرویس های ترجمه شفاهی Túlka | شرایط استفاده


سرویس های ترجمه شفاهی Túlka | شرایط استفاده

SCROLL DOWN

سرویس های ترجمه شفاهی Túlka | شرایط استفاده


سرویس های ترجمه شفاهی Túlka | شرایط استفاده

1. موارد کلی

سرویس ترجمه شفاهیTúlka  («سرویس») یک سرویس ارائه ترجمه شفاهی و مترجم است که توسطBarona Group Oy  («ارائه دهنده سرویس») ارائه می شود و به مشتریان («مشتری») امکان می دهد با استفاده از این سرویس خدمات ترجمه شفاهی را از مترجمین ثبت شده در این سرویس («مترجم») دریافت کند. این شرایط استفاده («شرایط») همچنین در مورد کاربران سرویسی که فقط از سایت سرویس بازدید می کنند به صورت مقتضی الزام آور است. به همه کاربران سرویس شامل مشتریان و مترجمین از این پس با هم «کاربر» گفته می شود. ارائه دهنده سرویس طبق شرایط استفاده، سرویس را ارائه و اجرا می کند. این شرایط بین ارائه دهنده سرویس و کاربر در هنگام استفاده از سرویس اجرا می شود. کاربر هنگام ثبت نام در سرویس، دانلود برنامه یا نرم افزار مربوط به استفاده از سرویس یا از طریق ادامه استفاده از سرویس، با این شرایط موافقت می کند. این شرایط همچنین در مورد نرم افزار مرتبط با سرویس، در صورت مقتضی اعمال می شود. 

2. اجرای سرویس

سرویس به صورت یک تماس ویدیویی بین مشتری و مترجم شفاهی در آدرس اینترنتی www.tulka.com اجرا می شود.

مترجم شفاهی ملزم است وظیفه اش را با تخصص و مهارت لازم انجام دهد و هنگام انجام وظیفه، مترجم باید از رهنمودهای مترجمین «انجمن مترجمین و مترجمین شفاهی فنلاند» تبعیت کند، این رهنمودها در اینجا آورده شده است:

http://www.sktl.fi/@Bin/33666/tulkin+ammattis%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6st%C3%B6.pdf.

یک سفارش الکترونیکی در سرویس بین مترجم شفاهی و مشتری برای همه وظایف ایجاد می شود.

ارائه دهنده سرویس اقدامات و سرویس شرح داده شده در سرویس را طبق زمان توافق شده بین مترجم شفاهی و مشتری، برای مشتری ارائه می کند.

به جز در مواردی که به گونه ای دیگر به صورت کتبی توافق انجام شده باشد، کاربر مسئول تهیه و عملکرد تجهیزات، اتصالات و نرم افزار مورد نیاز برای استفاده با سرویس است.

3. استفاده از سرویس

کاربر فقط می تواند از سرویس طبق این شرایط استفاده کند. سرویس ها برای استفاده شخصی کاربر در نظر گرفته شده اند. کاربر حق ندارد بر اساس سرویس دریافت کرده سرویس جدید و یا کپی ای از آن ایجاد کرده یا از سرویس برای منافع تجاری استفاده کند.

ارائه سرویس، رابطه استخدامی بین طرفین ایجاد نمی کند.

کاربر حق ندارد بدون تأیید کتبی از جانب ارائه دهنده سرویس، حق استفاده از سرویس (از جمله شناسه های مشتری، رمزهای عبور یا موارد مشابه متعلق به سرویس)  یا قراردادی در رابطه با سرویس را به شخص ثالثی منتقل کند.

سرویس براساس مشارکت داوطلبانه است. سرویس «به صورتی که هست» ارائه می شود و ارائه دهنده سرویس یا مترجم شفاهی در قبال سرویس هیچ ضمانت یا گارانتی ارائه نمی کند.

کاربر موافقت می کند سرویس یا هیچ قسمتی از آن را برای دیگران بازارسال نکند. کاربر یا نماینده اش (در صورتی که سن کاربر کمتر از سن قانونی باشد) در قبال هر گونه اقدام انجام شده در رابطه با ارائه دهنده سرویس یا شخص ثالث که منجر به سوءاستفاده از سرویس یا قسمتی از آن شود، مسئول است. کاربر موافقت می کند هر گونه خسارت یا غرامت ناشی از استفاده نادرست از سرویس و همچنین خسارت ناشی از ادعاهای انجام شده از سوی اشخاص ثالث را پرداخت کند. 

4. هزینه استفاده از سرویس

این سرویس داوطلبانه است، مشتری ملزم به پرداخت هزینه نیست و مترجم شفاهی حق ندارد برای ارائه سرویس ترجمه شفاهی یا سایر سرویس های تحت این قراداد حق الزحمه ای دریافت کند. ارائه دهنده سرویس این حق را برای خود محفوظ می داند که در آینده سرویس را به یک سرویس غیررایگان تبدیل کند.

5. نگهداری و تعمیر سرویس

ارائه دهنده سرویس این سرویس را مدیریت می کند و نام کاربری و رمز عبور کاربر مورد نیاز برای استفاده از سرویس را صادر می کند.

ارائه دهنده سرویس همه تلاش خود را برای ارائه مداوم سرویس بدون وقفه به کار می بندد. با این وجود ارائه دهنده سرویس در قبال عملکرد بدون وقفه سرویس بدون خطا یا معایب فنی، وقفه به دلیل تعمیرات یا نصب، دستکاری اطلاعات موجود در سرویس یا از دست رفتن آن ها، مشکلات، اختلالات یا وقفه در ارتباطات داده ایجادشده توسط اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد، مگر در مواردی که در قوانین لازم الاجرا یا شرایط خاص سرویس چیز دیگری قید شده باشد.

در صورت امکان چنین اختلالاتی از قبل اعلام می شود.

ارائه دهنده سرویس پیوسته سرویس را توسعه می دهد و حق دارد به عنوان بخشی عادی از عملکردهایش و بنا به صلاحدید خود سرویس یا محتوای آن را تغییر دهد. ارائه دهنده سرویس حق دارد بدون اطلاع قبلی، به سرویس یا بخشی از آن به طور موقت یا دائم پایان دهد.

6. حقوق معنوی

هیچ حق معنوی ای به موجب این قرارداد واگذار نمی شود. همه حقوق سرویس به ارائه دهنده سرویس تعلق دارد.

از سرویس ها فقط می توان برای هدف توافق شده استفاده کرد. کاربر حق ندارد (حتی به صورت جزئی) بدون تأیید کتبی قبلی ارائه دهنده سرویس، هیچ موردی از این سرویس را با هر وسیله ای، کپی، تکثیر، ذخیره، انتقال، هدایت، توزیع، انتشار، ادغام (در موارد دیگر) یا در رایانه خود دانلود کند. مترجم شفاهی در خصوص ترجمه خود حق کپی دارد اما استفاده از ترجمه او محدود به حفظ محرمانگی می شود. ترجمه شفاهی را تنها می توان با تأیید خاص مترجم شفاهی ضبط کرد و از صدای ضبط شده فقط می توان طبق توافق کتبی استفاده کرد.

استفاده از همه علائم تجاری، مارک های تجاری و همچنین شناسه های تجاری و شرکتی مربوط به سرویس بدون رضایت کتبی قبلی ارائه دهنده سرویس ممنوع است.

نقض این شرایط ممکن است منجر به جبران خسارت و/یا مسئولیت جزائی شود. اگر کاربر این شرایط را نقض کند ممکن است ارائه دهنده سرویس دیگر اجازه استفاده از سرویس را به او ندهد.

7. سرویس های شخص ثالث

در صورتی که سرویس شخص ثالثی از طریق این «سرویس» ارائه شود، شرایط سرویس شخص ثالث موردنظر در خصوص چنین سرویس هایی اعمال می شود. ارائه دهنده سرویس در قبال دسترسی به چنین سایت ها و/یا سرویس هایی، استفاده یا کارآیی آن ها یا محتوایشان، تبلیغات، محصولات یا سایر مواردی که از طریق آنها در دسترس قرا رمی گیرد، مسئولیتی ندارد.

8. حریم خصوصی و امنیت داده ها

کاربر باید اطلاعات لازم برای استفاده از سرویس را در اختیار ارائه دهنده سرویس قرار دهد. کاربر مسئول صحت اطلاعاتی است که ارائه می کند و باید هر گونه تغییر در این اطلاعات را به اطلاع ارائه دهنده سرویس برساند. کاربر مسئول نگهداری از نام کاربری و رمز عبور خودش است و نباید آنها را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهد. کاربر در قبال کارهایی که در سرویس تحت نام کاربری و رمز عبور خود  انجام می دهد، مسئول  است.

سرویس طبق قانون داده شخصی اجرا شده است. کاربر باید اطمینان پیدا کند که هیچ یک از دستگاه های مورد استفاده او، اتصالات یا نرم افزارهایی که مدیریت می کند برای ارائه دهنده سرویس یا سایر کاربران و اشخاص ثالث مزاحمت، اختلال یا خسارتی ایجاد نمی کند.

بیانیه حریم خصوصی ارائه دهنده سرویس در [www.tulka.com] موجود است.

9. بند عدم رقابت

مترجم شفاهی موافقت می کند شرکت یا سرویسی را پیدا نکند که مستقیماً با این ارائه دهنده سرویس رقابت کند؛ و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان سهام دار یا شریک در یک عرصه تجاری رقابتی شرکت نکند یا زمانی که هنوز به عنوان یک کاربر در این سرویس ثبت شده است، خود به صورت مستقیم از طریق شرکت های متعلق به خود یا تحت مدیریت خود در چنین فعالیت های تجاری شرکت نکند.

برای شفاف سازی بیشتر باید عنوان کنیم که این بند غیررقابتی مسئولیت های مترجم شفاهی را برای کار به عنوان مترجم شفاهی یا انجام وظایف ترجمه شفاهی در بافتی وسیع تر از آنچه که در بالا قید شد، محدود نمی کند.

10. محرمانگی

مترجم شفاهی مقید است در خصوص  اطلاعاتی که در جریان سرویس به دست آورده است به محرمانگی مطلق پایبند باشد و نباید از چنین اطلاعاتی برای نفع شخصی استفاده یا آن ها را فاش کند.

مترجم شفاهی می داند که هنگام انجام این سرویس یا سایر وظایف ترجمه شفاهی ممکن است در خصوص موقعیت مالی یا سایر شرایط سلامت مشتری، ارائه دهنده خدمات یا شخص ثالث یا در خصوص مسائل محرمانه تجاری و حرفه ای یا موارد دیگر («اطلاعات محرمانه») اطلاعاتی کسب کند که باید در حفظ محرمانه آن ها بکوشد. مترجم شفاهی موافقت می کند این اطلاعات را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد مگر اینکه این کار مورد تأیید طرفی باشد که اطلاعات او به صورت محرمانه حفظ می شود یا دلیل قانونی وجود داشته باشد. مترجم شفاهی همچنین موافقت می کند هیچ یک از اطلاعات محرمانه ای را که به دست آورده است در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد، از اطلاعات محرمانه برای اهدافی غیر از انجام کارها مطابق با وظیفه ای که به او محول شده است (در زمان درخواست و در پایان انجام درخواست) استفاده نکند، همه موارد متعلق به مشتری را صرفنظر از شکل فیزیکی یا شکل ظاهری چنین مواردی در اختیار خود مشتری قرار دهد. اگر اطلاعات محرمانه از قبل به مترجم شفاهی ارسال شود، مترجم شفاهی باید در صورت درخواست کتبی مشتری این اطلاعات را از بین ببرد. 

مطالب فوق در مورد اطلاعات محرمانه ای که در فرآیندهای حقوق عمومی می شوند یا طبق قانون یا تحت مسئولیت مقامات دیگر یا به موجب حکم قانونی باید فاش شوند، صدق نمی کند.

 عدم رعایت محرمانگی موجب ابطال این قرارداد می شود.

11. محدودیت مسئولیت

ارائه سرویس بر اساس شرکت داوطلبانه مترجمین شفاهی و ارائه دهنده خدمات انجام می شود، ارائه دهنده خدمات یا مترجم شفاهی وظیفه ای در قابل انجام سرویس ندارد؛ ارائه دهنده سرویس و مترجم شفاهی در خصوص انجام یا عدم انجام سرویس به هیج صورتی نسبت به مشتری مسئولیتی ندارد.

برای شفاف سازی بهتر باید بگوییم ارائه دهنده سرویس یا مترجم در قابل هیچ خسارت مستقیم یا غیرمستقیم واردشده به مشتری، کاربر دیگر یا شخص ثالث مسئولیتی ندارد.

12. قانون و صلاحیت قانونی قابل اجرا

قانون فنلاند در مورد این شرایط، به استثنای ضوابط مربوط به تعارض قانونی اعمال می شود.

هر گونه اختلاف ابتدا باید از طریق مذاکره بین طرفین حل شود. در صورت عدم موفقیت، اختلافات باید در دادگاه هلسینکی مطرح شوند.

12. اصلاحات در شرایط استفاده

این شرایط  استفاده در [www.tulka.com] در دسترس است. ارائه دهنده خدمات حق اصلاح شرایط سرویس را برای خود محفوظ می داند. ارائه دهنده خدمات هر گونه تغییری را در خصوص سرویس، با ایجاد اصلاحاتی در این شرایط در [www.tulka.com] اعلام می کند. هر گونه تغییرات اساسی از طریق ایمیل به آدرس ایمیل ارائه شده کاربر ارسال می شود. ادامه استفاده از سرویس پس از اعمال اصلاحات در شرایط، به منزله موافقت کاربر با شرایط سرویس است.

Barona Technologies Oy

شناسه تجاری: 27100714

آدرس: Töölönlahdenkatu 3 B, 00100 Helsinki, Finland               

تلفن: +358 20 198 3460 / +358 50 410 8709                              

نمابر: -        

ایمیل: huda.elwan@tulka.com           

www: www.tulka.com     

مسئول: هدی الوان،