etusivu.jpg
etusivu.jpg

زبان فارسيزمانی که میخواهید بفهمید و نیاز به
.فهمیده شدن دارید


 دانلود تولکا

SCROLL DOWN

زبان فارسيزمانی که میخواهید بفهمید و نیاز به
.فهمیده شدن دارید


 دانلود تولکا

 
 


 

درخواست شناسه و رمز کاربری و دانلود نسخه مجانی برنامه

 
 

تولکا به چه صورت کار میکند؟


.جامعه مترجم های تولکا حل میکنند نیازهای ضروری شما به مترجم را از طریق تلفن هوشمند .درخواست مترجمی شما بوسیله اپلیکیشن تولکا به مترجم های ما ارسال میشود

story-02.jpg
Heii_service_storyboard_3.jpg

و در کمترین زمان ممکن یکی از مترجمین ما با استفاده از تلفن هوشمند خود و بصورت ویدیویی مترجمی شما را بر عهده میگیرد, پس از اتمام مترجمی شما می توانید به کیفیت ترجمه انجام شده نظر دهید
جامعه تولکا با آموزش متداوم تلاش میکند که مهارت های مترجم های خود را افزایش دهد و آنها را حرفه ای سازد