tulka_banner.jpg
tulka_banner.jpg

Soomaaliga


Luuqada caawimaad ma ugu baahantahay?

Soo daji Tulka

SCROLL DOWN

Soomaaliga


Luuqada caawimaad ma ugu baahantahay?

Soo daji Tulka

 
 

Adeega turjumaadu waa lugu fududeeye

(*Barnaamijku waxay le ku shaqaynaysaa wadanka Finland)

1.   Akoonka codso

 

 

 

 

 

2. Barnaamijka soo daji

App Store                Play Store

 

Túlka softwarka sida ey usheqeeso:

Turjumaanaha mobilahaan bay ku turjumaan. Barnaamijka waxay soo war gelinaysaa, turjumaanaha oo macmiilka uhaboon.

sarjis1.png
sarjis2.png
sarjis3.png

Tarjunka turjumaanaha kale ka hormara ayaa tajumaada video ahaan ku bilaabeya. Tarjunteena waxay ku hadlaan labada luuqad waxayna fahmaan labada dhaqan.

sarjis4.png
Sarjis5.png
Sarjis6.png