TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Tulka käsittelee henkilötietoja palveluidemme tarjoamista, markkinointia ja kehitystä varten. Tämä tietosuojaseloste koskee Tulkan palveluiden tilaajia sekä olemassaolevien ja potentiaalisten asiakasorganisaatioiden edustajia.

Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn Tulkan toimiessa rekisterinpitäjänä. Tulkkauspalvelun tilaaja toimii pääsääntöisesti rekisterinpitäjänä sellaisessa henkilötietojen käsittelyssä, joka koskee tulkkauspalvelun loppuasiakasta. Jos haluat tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään tulkkauksen yhteydessä, otathan yhteyttä ensisijaisesti siihen organisaatioon, jonka palvelun yhteydessä tulkkaus on tehty.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää tietosuojakäytäntöjemme tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa. Voimassa oleva seloste löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta https://tulka.com/fi/tietosuojaseloste/. Jos selosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme siitä suoraan rekisteröidyille henkilöille.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Nimi: Tulka Oy
Y-tunnus: 2757909-1
Postiosoite: Mikonkatu 13 A, 00100 Helsinki
Sähköpostiosoite: ari@tulka.com
www.tulka.com

TIETOJEN KÄSITTELYN LAAJUUS

Henkilötiedot kerätään pääasiassa suoraan asiakkailta palveluun rekisteröitymisen tai palvelun käytön yhteydessä. Henkilötietoja saatetaan kerätä myös julkisista rekistereistä ja palveluntarjoajilta. Tulkan verkkosivulla käytettäviin evästeisiin liittyvästä tietojen käsittelystä kerrotaan evästeilmoituksessa, jonka saa auki klikkaamalla sivuston vasemmassa alareunassa olevaa kuvaketta.

Tietojen käsittelyn tarkoitusTietotyypitSoveltuva oikeusperusteSäilytysaika
Asiakasviestintä
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja titteli 
 • Yhteydenpito

 

Oikeutettu etu2 vuotta viimeisimmästä yhteydenotosta
Palvelun tarjoaminen
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja titteli
 • Tiedot palvelun käytöstä

 

SopimusSopimuksen ajan
Asiakaspalvelu
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tukipyyntö

 

Oikeutettu etu3 vuotta tukipyynnön ratkaisemisesta
Markkinointi
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja titteli

 

Oikeutettu etu2 vuotta viimeisimmästä yhteydenotosta
Laskutus
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja titteli
 • Laskutustiedot
 • Tiedot palvelun käytöstä

 

Sopimus6 vuotta tilikauden päättymisestä
Analytiikka
 • IP-osoite
 • Selaintyyppi ja versio
 • Laitetiedot
 • Selaintiedot
 • Kieliasetukset
 • Verkkovierailun aika
Oikeutettu etu2 vuotta verkkovierailusta

 

TIETOJEN SIIRROT EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Tulka käsittelee henkilötietoja pääasiassa EU/ETA:n alueella. Käytämme kuitenkin tietojen käsittelyssä alikäsittelijöitä, jotka voivat sijaita EU/ETA:n ulkopuolella.

Varmistamme asianmukaisten teknisten ja sopimuksellisten keinojen avulla, että käsittelemiemme henkilötietojen tietosuoja säilyy riittävällä tasolla. Henkilötietojen siirrot EU/ETA:n ulkopuolelle perustuvat mallisopimuslausekkeisiin tai muuhun tietosuojalainsäädännön mukaiseen siirtomekanismiin.

Lisätietoja henkilötietojen kansainvälisistä siirroista voi kysyä tämän selosteen alussa ilmoitetuista osoitteista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Se on tarpeen tämän tietosuojaselosteen mukaisen tarkoitusten toteuttamiseksi,
 • Oikeudellisista syistä, kuten väärinkäytösten estämiseksi, tai
 • Yritysjärjestelyn toteutusta varten.

Jos henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, Tulka varmistaa tietojen luottamuksellisuuden asianmukaisten sopimuksellisten ja teknisten toimenpiteiden avulla.

REKISTERÖITYJEN HENKILÖIDEN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin, joita käsittelemme. Voit ottaa meihin yhteyttä ja kerromme, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen saattaa johtaa siihen, ettei palvelu ole kokonaan käytettävissä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen takautuvasti.

Asiakkailla on oikeus estää suoramarkkinointi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen alussa olevien yhteystietojen mukaisesti. Markkinointisuostumuksen voi peruuttaa myös käyttäjätilin kautta tai klikkaamalla markkinointisähköpostissa olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä.

Oikeus oikaista tietoja

Asiakkailla on oikeus oikaista virheellisiä tai puutteellisia henkilötietojaan. Tietoja voi muokata henkilökohtaisen käyttäjätilin kautta.

Oikeus poistaa tiedot

Asiakas voi pyytää meiltä kaikkien henkilötietojensa poistamista. Poistamme tiedot, ellei niiden säilyttäminen ole tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen takia.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittely perustuu yleiseen etuun, julkisen vallan käyttämiseen tai oikeutettuun etuun. Jos meillä ei ole perusteltua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, tiedot poistetaan.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Asiakas voi pyytää käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, jos tietojen poistamista, oikaisua tai käsittelyn vastustamista koskevan pyynnön käsittely on kesken. Käsittelyn rajoittaminen voi kuitenkin johtaa siihen, ettei palvelun jokin osa ole käytettävissä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada kaikki häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeuksien käyttäminen

Mainittuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse tämän selosteen alussa mainittujen yhteystietojen mukaisesti. Pyynnössä tulee lukea asiakkaan nimi, organisaation nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voimme pyytää lisätietoja, jos se on tarpeen asiakkaan tunnistamista varten. Meillä on oikeus hylätä kohtuuttoman toistuvat tai perusteettomat pyynnöt.

Valituksen tekeminen tietosuojaviranomaiselle

Asiakkalla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän uskoo, että henkilötietojen käsittely ei noudata soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.  

TIETOTURVA

Toteutamme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa tietojen salaus, palomuurien käyttö, turvalliset laitetilat ja käyttöoikeuksien hallinta. Tietoturvakontrollimme on suunniteltu varmistamaan tietojen luottamuksellisuus, paikkaansapitävyys, saatavuus, resilienssi ja säilyvyys. Testaamme järjestelmiämme ja palveluitamme säännöllisesti.

Käsittelemme kaikki tietoturvaloukkaukset tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja niistä ilmoitetaan tietosuojaviranomaisille tarvittaessa. Jos asiakkaidemme tietosuojaan kohdistuu mahdollisia riskejä tietoturvaloukkauksen takia, ilmoitamme siitä niille henkilöille, joiden tiedot ovat kyseessä.